Blagronfiber.se © 2011

Nyheter

 

 

 

Blågrön Fiber Ek förening 

 

100 Mbit/s - Internet, Digital-TV, IP telefoni

 

Vid grävning, dikning skogsarbete skall det alltid begäras en kabelutsättning som görs via Ledningskollen.se

 

Klicka här för info om hur alla olika anslutningar går till i hemmet

 

 

**Information om telefoni vid övergång till fiberlan**

 

 

Blågrön Fiber Ek Förening är en ekonomisk förening i Munkedals kommun i området runt om kring Hällevadsholm och längs med Bullaresjön. Föreningen bildades i Juni 2010 med syftet att bygga och driva ett fibernät inom området. Ett fibernät skapar förutsättningar för utveckling och framtidssäkring, som gör vår bygd attraktiv för nuvarande och framtida invånare. 

 

Får ni levererat den hastighet som ni betalar för? Testa hastigheten på http://www.bredbandskollen.se/ där kan man även se tidigare mätningar.